Menu Sluiten

KWALITEIT

Het leveren van kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkst. Uiteraard in de (na)zorg richting patiënten en hun verwijzers, maar ook in alle processen die spelen buiten de behandelkamer. Hiervoor zijn binnen onze klinieken diverse protocollen en procedures opgesteld, waarmee de hoge kwaliteit wordt gewaarborgd.

Een belangrijk onderdeel is ons personeelsbeleid. Bij MKA Klinieken Nederland werken alleen mensen met de juiste opleiding(en), kennis en ervaring. Bij elk teamlid staat het leveren van kwaliteit als hoogte prioriteit. Nieuwe medewerkers moeten een gedragscode ondertekenen met als onderdelen veiligheid, hygiëne en privacy. Maar ook ondergaan ze een uitgebreid inwerktraject zodat ze precies weten hoe er binnen onze klinieken gewerkt wordt.

Maar hoe weet u dat wij de genoemde kwaliteit leveren? Lees hieronder meer. 

ZKN Keurmerk

Voor onze klinieken, in zowel Utrecht als Den Haag, hebben wij het ZKN Keurmerk behaald. Klinieken met een keurmerk van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. Patiënten hebben niet te maken met (lange) wachtlijsten en kunnen erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt.

Om onze kwaliteit te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een veiligheidsmanagementsysteem. Met dit systeem hebben wij onder andere inzicht in de risico’s en kunnen wij snel en adequaat schakelen in geval van klachten, incidenten en complicaties. Tijdens de periodieke audits van ZKN is toetsing van dit systeem een zeer belangrijk onderdeel, zodat u zeker weet dat bij ons te allen tijde de beste mogelijke zorg verleend wordt.

Als u meer wilt weten over het ZKN Keurmerk, dan kunt u terecht op www.zkn.nl.

Patiënt-ervaringsenquêtes

Omdat wij continue bezig zijn met het evalueren en verbetering van ons zorgproces ontvangen patiënten in een bepaalde periode (ná een bezoek aan de kaakchirurg) een patiënt-ervaringsenquête (PREM). De vragen gaan over hoe de patiënt het bezoek aan onze kliniek heeft ervaren en of hij/zij ruimte ziet voor verbetering. Uit alle ingevulde enquêteformulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend.

Een van de belangrijkste vragen is: hoe waarschijnlijk is het dat u onze kliniek aanbeveelt bij familie, vrienden of collega’s? Eind 2019 scoorden onze klinieken gemiddeld een 9,3! Een mooie score waar wij zeer trots op zijn!

PROM: resultaatmeting

Onze klinieken bieden een compleet palet aan behandelingen op mondzorggebied. Een van deze behandelingen is het plaatsen van een of meerdere implantaten. Dit traject bestaat uit meerdere bezoeken aan onze kliniek, dus wordt gezien als een langdurige behandeling. Hiermee zijn ook de effecten pas op de langere termijn zichtbaar. Omdat inzicht in het lange termijn effect van deze behandeling erg belangrijk voor ons is, ontvangen patiënten die een implantaatbehandeling hebben ondergaan driemaal dezelfde enquête. Op deze manier kunnen wij het effect van de behandeling over de loop van een periode meten. Om onze patiënten niet onnodig te belasten, is ervoor gekozen om de enquête zeer kort te houden. 

Klachten

Wij doen er alles aan om de best mogelijke zorg te bieden. Mocht het echter voorkomen dat u vindt dat wij u niet juist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. U kunt ons, tijdens de reguliere openingstijden, bereiken op telefoonnummer: 088 - 65 25 500 (Utrecht) of 088-6525510 (Den Haag). Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan heeft MKA Klinieken Nederland een klachtenregeling. Deze regeling kunt u opvragen bij de receptie van onze kliniek door een email te sturen naar utrecht@mkaklinieken.nl of denhaag@mkaklinieken.nl.

Privacy

Bij MKA Klinieken Nederland wordt veel waarde gehecht aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind). De manier waarop wij met uw gegevens omgaan, voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, kunt u teruglezen in onze privacyverklaring.