Menu Sluiten

ZORG, TARIEVEN EN BETALING

MKA Klinieken Nederland levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

VERZEKERDE ZORG - BASISVERZEKERING 

Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2019 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.  MKA Klinieken Nederland heeft nog niet met alle zorgverzekeraars contracten. Bij sommige verzekeringspolissen zou dit betekenen dat u een eigen bijdrage  moet betalen. MKA Klinieken  Nederland heeft er echter voor gekozen u deze eigen bijdrage niet te laten betalen. U betaalt bij ons dus niet meer dan bij een instelling die wel zorgcontracten heeft. Hiernaast, bij Facturatie en Terugvorderen eigen bijdrage, staat meer informatie. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het wettelijk bepaalde eigen risico wat voor iedereen van toepassing is.

ONVERZEKERDE ZORG 

MKA Klinieken Nederland levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeelden zijn onverzekerde implantologie en esthetische aangezichtschirurgie, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of botox behandeling. Als u zo'n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting.

MACHTIGING 

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. MKA Klinieken Nederland vraagt deze machtiging voor u aan.

FACTURATIE 

Als u bij ons een afspraak maakt, dan vragen wij u om een akte van cessie te ondertekenen. Met deze akte van cessie mogen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar de nota voor uw consult/behandeling indienen. Uw verzekeraar vergoedt aan ons het met u afgesproken tarief. Uw verplicht eigen risico (tenzij al verbruikt) wordt aan u doorbelast. Mocht u geen akte van cessie ondertekend hebben, dan zal de factuur mogelijk rechtstreeks naar u verstuurd worden.

TERUGVORDEREN EIGEN BIJDRAGE 

Dit is alleen mogelijk als u geen Akte van Cessie heeft ondertekent en dus zelf de factuur heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar en factuur voldaan heeft. U kunt uw eigen bijdrage terugvorderen door de volgende informatie te mailen naar  declaraties@mka-klinieken-nederland.nl:

  • Het overzicht van uw zorgverzekeraar waarop uw eigen bijdrage staat.
  • Betalingsbewijs van uw factuur.
  • Uw bankrekeningnummer.

Als wij alle juiste documenten ontvangen hebben, zullen wij de eigen bijdrage zo snel mogelijk aan u uitbetalen. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. U kunt alleen de eigen bijdrage terugvorderen als u daadwerkelijk de eigen bijdrage betaald heeft.

VRAGEN

Klik op Tarieven 2019 om alle tarieven te bekijken