Menu Sluiten

ZORG, BETALING EN TARIEVEN

MKA Klinieken Nederland levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

VERZEKERDE ZORG - BASISVERZEKERING Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2018 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.  MKA Klinieken Nederland heeft nog niet met alle zorgverzekeraars contracten. Bij sommige verzekeringspolissen zou dit betekenen dat u een eigen bijdrage  moet betalen. MKA Klinieken  Nederland heeft er echter voor gekozen u deze eigen bijdrage niet te laten betalen. U betaalt bij ons dus niet meer dan bij een instelling die wel zorgcontracten heeft. Hiernaast, bij Facturatie en Terugvorderen eigen bijdrage, staat meer informatie. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het wettelijk bepaalde eigen risico wat voor iedereen van toepassing is. ONVERZEKERDE ZORG MKA Klinieken Nederland levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeelden zijn onverzekerde implantologie en esthetische aangezichtschirurgie, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of botox behandeling. Als u zo'n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting. MACHTIGING Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. MKA Klinieken  Nederland vraagt deze machtiging voor u aan.
FACTURATIE Als u bij ons een afspraak maakt, dan vragen wij u om een akte van cessie te ondertekenen. Met deze akte van cessie mogen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar de nota voor uw consult/behandeling indienen. Uw verzekeraar vergoedt aan ons het met u afgesproken tarief. Uw verplicht eigen risico (tenzij al verbruikt) wordt aan u doorbelast. Mocht u geen akte van cessie ondertekend hebben, dan zal de factuur mogelijk rechtstreeks naar u verstuurd worden. TERUGVORDEREN EIGEN BIJDRAGE Dit is alleen mogelijk als u geen Akte van Cessie heeft ondertekent en dus zelf de factuur heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar en factuur voldaan heeft. U kunt uw eigen bijdrage terugvorderen door de volgende informatie te mailen naar  declaraties@mka-klinieken-nederland.nl: - Het overzicht van uw zorgverzekeraar waarop uw eigen bijdrage staat. - Betalingsbewijs van uw factuur. - Uw bankrekeningnummer.
  • Als wij alle juiste documenten ontvangen hebben, zullen wij de eigen bijdrage zo snel mogelijk aan u uitbetalen. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. U kunt alleen de eigen bijdrage terugvorderen als u daadwerkelijk de eigen bijdrage betaald heeft. VRAGEN
  • Vergoedingen: neem contact op met uw zorgverzekeraar. Ook als u twijfelt of uw behandeling verzekerde zorg of onverzekerde zorg is.
  • Begrotingen: stuur een email met uw vraag naar info@mka-kliniek-utrecht.nl.
  • Facturen: stuur een email met uw vraag en een scan van uw factuur naar declaraties@mka-klinieken-nederland.nl.

In onderstaande tabel vindt u alle tarieven voor 2018

Code

Omschrijving

Tarief 2017

Tarief 2018

231901

Dagverpleging kaakchirurgie.

275.89

283.80

231902

Verpleegdag kaakchirurgie.

371.52

382.17

232152

Plastische sluiting oro-antrale perforatie.

153.61

158.01

234003

Consult.

67.57

69.51

234005

Behandeling loge-abcessen.

166.71

171.49

234011

Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).

163.22

167.91

234012

Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.

564.97

581.17

234020

Extirpatie frenulum labii en linguae.

95.65

98.39

234034

Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft.

408.00

419.70

234035

Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgende kaakhelft - extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen.

137.27

141.20

234041

Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.

176.09

181.14

234050

Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).

142.36

146.44

234065

Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken).

184.78

190.08

234070

Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.

244.40

251.41

234075

Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat.

267.39

275.06

234084

Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie.

92.99

95.65

234085

Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft.

196.00

201.62

234086

Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.

169.22

174.08

234092

Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.

181.04

186.23

234093

Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.

176.60

181.66

234160

Extirpatie tumor weke delen van de mond.

123.84

127.39

234190

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

240.33

247.22

234191

Controlebezoek MRA.

36.17

37.21

234192

Reparatie MRA met afdruk.

72.75

74.84

234196

Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.

173.15

178.12

234211

Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus.

169.45

174.31

235008

Apexresectie, elke volgende wortel.

80.93

83.25

235021

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten).

203.72

209.56

238002

Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.

248.86

256.00

238020

Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion.

1152.88

1185.95

238022

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.

1438.89

1480.16

238024

Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita.

2169.90

2232.13

238025

Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht.

1879.62

1933.53

238026

Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte.

2298.21

2364.12

238041

Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven.

494.16

508.33

238042

Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur.

1090.40

1121.67

238044

Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur.

988.33

1016.67

238048

Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak.

288.35

296.62

238060

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat).

374.71

385.46

238062

Kosten implantaten.

294.26

302.70

238063

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak).

114.49

117.77

238828

Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft.

388.61

399.76

238944

Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat.

268.62

276.33

238989

Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen.

908.12

934.16

239011

Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.

173.08

178.04

239014

Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.

1065.53

1096.09

239022

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts.

81.34

83.68

239023

Eenvoudige, korte rapporten.

65.17

67.04

239024

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten.

158.61

163.16

239458

Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D).

78.09

80.33

239462

Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren.

33.21

34.16

239465

Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt - maximaal éénmaal per dag te declareren.

64.57

66.42

239467

Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D).

56.61

58.23

239472

Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)).

129.09

132.62

239475

Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt.

53.79

55.26

239961

Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.

71.73

73.78

239962

Proefoperatie op model (al dan niet in articulator).

91.76

94.39

Cookie instellingen