Menu Sluiten

ZORG, TARIEVEN EN BETALING

MKA Klinieken Nederland levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

VERZEKERDE ZORG - BASISVERZEKERING 

Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen. MKA Klinieken Nederland heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Indien uw verzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten, dan betaalt u bij ons ook niet meer dan bij een instelling met wie uw verzekeraar wel zorgcontracten heeft. Bij ons hoeft u namelijk uw eigen bijdrage niet te betalen. Lees verder voor meer informatie.  

ONVERZEKERDE ZORG 

MKA Klinieken Nederland levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeelden zijn onverzekerde implantologie en esthetische aangezichtschirurgie, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of botox behandeling. Als u zo'n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. Deze zorg betaalt u volledig zelf. U kunt proberen om een deel van deze kosten via uw aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar. De informatie met betrekking tot de eigen bijdrage is dus niet van toepassing op deze onverzekerde zorg. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting. 

MACHTIGING 

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. MKA Klinieken Nederland vraagt deze machtiging voor u aan.

FACTURATIE 

Om ons te kunnen concentreren op het leveren van de best mogelijke zorg, hebben wij de administratieve behandeling van rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een factoringbureau en zal, onder onze verantwoordelijkheid, zorgdragen voor het versturen en innen van onze rekeningen.

In de meeste situaties zal Infomedics de rekening, of een gedeelte van de rekening, direct incasseren bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte dat u vergoed krijgt vanuit uw verzekering wordt door uw zorgverzekeraar aan Infomedics betaald. Uw zorgverzekeraar zal wel het wettelijk verplichte eigen risico aan u doorbelasten. 

 

Als het niet mogelijk is om de rekening direct in te dienen bij uw zorgverzekeraar, dan zal deze naar u verstuurd worden. U kunt de rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u de vergoeding ontvangen heeft, dan kunt u de rekening van Infomedics betalen. 

EIGEN BIJDRAGE VOOR VERZEKERDE ZORG 

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners, met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, een eigen bijdrage betalen. MKA Klinieken Nederland heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, zijn wij van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoede deel en kunnen u daarom korting op uw behandeling (rekening) geven. Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico zult u altijd, ongeacht waar u behandeld bent, zelf moeten betalen. 

Hoe ontvang ik korting? 

 • U heeft van Infomedics namens MKA Klinieken Nederland een rekening ontvangen.
 • Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar.
 • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 65%-100%).
 • Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan.
 • Maak de uitkering direct over naar Infomedics. Dus het bedrag dat u vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar + ingehouden eigen risico. 
 • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe: MKA Klinieken Nederland, Nieuwe Vaart 1, 3451 AH Vleuten. U kunt ook een scan/foto maken van de specificatie en mailen naar finance@mkaklinieken.nl.
 • Het niet vergoedde deel van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt. 

VRAGEN

 • Vergoedingen: neem contact op met uw zorgverzekeraar. Ook als u twijfelt of uw behandeling verzekerde zorg of onverzekerde zorg is.
 • Begrotingen: stuur een email met uw vraag naar utrecht@mkaklinieken.nl of denhaag@mkaklinieken.nl.
 • Facturen: neem contact op met Infomedics via 036-2031900.
 • Overige vragen: neem contact op met onze financiële afdeling via
  088 - 65 25 588.

Klik op Tarieven 2022 om alle tarieven te bekijken