Menu Sluiten

MEDISCHE INFORMATIE

U kunt bij de verschillende locaties van MKA Klinieken Nederland terecht voor expertise ten aanzien van vele aandoeningen, behandelingen en onderzoeken op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Kies hieronder waarover u meer wilt weten.

Onze algemene adviezen met betrekking tot nazorg kunt u hier downloaden.

WORTELPUNTBEHANDELING

Apexresectie

Een veelvoorkomende ontsteking van gebitselementen is een wortelpuntontsteking. Deze ontsteking bij de wortelpunten lost het lokale bot op en veroorzaakt op den duur pijnklachten of kaakabcessen. 
In de meeste gevallen werkt een wortelkanaalvulling via de tandarts afdoende. Blijkt deze niet voldoende effect te hebben gesorteerd dan wordt u doorverwezen naar de kaakchirurg voor een wortelpuntbehandeling. De wortelpunten worden hierbij ingekort en schoongemaakt, waarna ook van onderaan de kies een vulling kan worden aangebracht (i.p.v. alleen van bovenaf door de kroon heen). Deze behandeling verloopt pijnloos en snel (20-30 minuten afhankelijk van de hoeveelheid wortels van het betreffende element)

VERWIJDERING GEBITSELEMENT

Dento-alveolaire chirurgie

Wanneer een gebitselement problemen veroorzaakt en dit probleem door de tandarts niet meer kan worden opgelost, leidt dit vaak tot het advies het betreffende gebitselement te verwijderen. De tandarts zal u doorverwijzen naar de kaakchirurg wanneer bij het extraheren van het betreffende element problemen worden verwacht. 
Bijvoorbeeld bij risico op:

  • afbreken van het element (bijvoorbeeld bij kiezen die ooit al een wortelkanaalvulling hebben gehad)
  • beschadiging van buurelementen
  • beschadiging van de gevoelszenuw van de onderlip en kin 
  • het ontstaan van een open verbinding tussen de kaakholte en de mond bij verwijdering van bovenste kiezen die met hun wortels in de kaakholte staan

De kaakchirurg heeft veel meer ervaring en kan daarom deze meer complexe behandelingen op een snelle en pijnloze manier voor u uitvoeren.

 

AFWIJKENDE KAAKSTAND

Orthognathe Chirurgie

Bij sommige patiënten is de groei van één kaak of beide kaken  (boven- en/of onderkaak) afwijkend. Een afwijkende kaakstand heeft invloed op het kauwvermogen, de spraakfunctie en het uiterlijk.  Daarmee is een juiste kaakstand voor het sociale leven en het geestelijk welbevinden van een patiënt van groot belang.  
Wanneer de diagnose op een jonge leeftijd wordt gesteld, is een kleine groeiafwijking door orthodontie veelal nog te corrigeren. Is er sprake van een grotere afwijking of is de groei reeds voorbij, dan kan een patiënt geholpen worden middels een gecombineerde orthodontische en kaakchirurgische behandeling. De kaak wordt dan middels een chirurgische ingreep in de juiste stand gebracht. De orthodontische behandeling zorgt ervoor dat de tanden na de verplaatsing van de kaak of kaken zodanig op elkaar komen te staan dat een optimaal esthetisch en functioneel resultaat wordt bereikt.

 

VERVANGING MISSEND GEBITSELEMENT

Implantologie

Voor patiënten die een tand of kies missen, kan een implantaat de uitgelezen oplossing zijn. Een implantaat is een kunstmatige wortel, meestal vervaardigd uit titanium, die in het kaakbot worden geplaatst. Het implantaat neemt de functie van een tandwortel over. Er zijn implantaten voor losse tanden en kiezen en zelfs voor hele kunstgebitten. Als het implantaat is geplaatst duurt het enkele maanden voordat er een kroon op kan worden gezet. Wie gedurende die tijd niet met een gat in z'n mond wil lopen, kan tijdelijk een plaatje laten aanmeten.

NIET DOORKOMEND GEBITSELEMENT

Vrijleggen geïmpacteerd gebitselement

Soms blijkt een gebitselement niet te zijn doorgekomen op het tijdstip dat dit wel zo had moeten zijn. Soms ligt de oorzaak in een verkeerde stand van dit element of de buurelementen. Hierdoor wordt de normale doorgroei geblokkeerd. Deze blokkade kan in vele gevallen met wat hulp worden opgeheven, zodat het element met behulp van een ingreep gecombineerd met orthodontie toch haar plaats in de tandboog kan gaan innemen. Soms is de stand zodanig dat de kans op succes laag is. Wanneer de ligging van het niet doorkomende element een probleem vormt voor de omliggende tanden of weefsels wordt dit element verwijderd.

(ONBEGREPEN) PIJNKLACHTEN

Aangezichtspijn

Pijn in het hoofd of aangezicht kan een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Er zijn vele oorzaken te onderscheiden in het hoofd en hals gebied die deze pijnklachten kunnen veroorzaken. Dit vereist zorgvuldige analyse van de klachten en de onderzoeken. Veelal is de oorzaak te achterhalen en een gerichte therapie in te stellen. Slechts bij een laag percentage patiënten berust pijn in het aangezicht op daadwerkelijke zenuwschade van de aangezichtszenuw. Mensen met dit type pijn zullen veelal via een pijnteam moeten worden ingesteld op chronische pijnmedicatie.